Trafikpolicy

Trafikpolicy Flyttfirma

Våra anställda ska

» Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
» Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen.
» Vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.
» Med hjälp av checklista utföra daglig tillsyn av fordonet. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas.
» Alltid använda bilbältet.
» Alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
» Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
» Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.
» Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.

 

Tillbaks till startsidan av Lågprisflytt